Menu

DEKLARACJE - EGZAMIN ZAWODOWY - styczeń 2018

5 września 2017

Informujemy, że wszystkie osoby, które w styczniu 2018 r. chca przystąpić do egzaminu zawodowego  z kwalifikacji (państwowego) powinny zgłosić się do sekretariatu szkoły (w Rynku Głównym 3) do 08.09.2017 r. w celu złożenia deklaracji.

Egzamin z każdej kwalifikacji składa się z etapu pisemnego (w formie testu) i etapu praktycznego w formie wykonania konkretnego zadania przy stanowisku egzaminacyjnym  lub w formie pisemnej - w zależności od kwalifikacji.

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:- z etapu pisemnego - co najmniej  50% punktów możliwych do uzyskania;- z etapu praktycznego - co najmniej  75% punktów możliwych do uzyskania;

Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wystawia świadectwo kwalifikacji oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu (który jest ważny ze świadectwem ukończenia szkoły policealnej w danym zawodzie).

Dotyczy grup:

- opiekun medyczny sem. II - kwalifikacja Z.04

- florysta sem. II - kwalifikacja R.26

- BHP sem. III - kwalifikacja Z.13

- DSK sem. III - kwalifikacja A.61

- Infromatyka sem. III - kwalifikacja E.13 

- rachunkowość sem. III - kwalifikacja A.36

 

 

 

 

 

Zobacz także