HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO - maj 2019 r.

14.4.2019

Część ustna egzaminu maturalnego :

 język polski– nowa formuła egzaminu - odpowiedź na pytania z wybranego zestawu

- 11.05.2019r. godz. 9:00-18:00 (szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie)

- 13.05.2019r. godz.15:30-18:30 (szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie)

 język  obcy nowożytny

-  18.05.2019r. godz. 9:00 - 19:40 (szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie)

Egzaminy ustne odbywać się będą na pracowni Szkoły Żak przy ul. Zaborskiej 2a - II piętro sala 200 (obok budynku Urzędu Miasta).

Część pisemna egzaminu maturalnego

6 maja 2019 r.

(poniedziałek)

godz. 9:00

j. polski – poziom podst. (170 min. )

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

ul. Leszczyńskiej 7

godz. 14:00

j. polski – poziom rozszerzony ( 180 min. )

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

ul. Leszczyńskiej 7

7 maja 2019 r.

(wtorek)

godz. 9:00

matematyka – poziom podst. (170 min. )

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

ul. Leszczyńskiej 7

8 maja 2019 r.

(środa)

godz. 9:00

j. angielski – poziom podst. (120 min. )

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

ul. Leszczyńskiej 7

godz. 14:00

j. angielski – poziom rozszerzony (150 min. )

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

ul. Leszczyńskiej 7

9 maja 2019 r.

(czwartek)

godz. 9:00

matematyka – poziom rozszerzony (180 min. )

Pracownia Kosmetyczna ul. Zaborska 2a-II piętro

10 maja 2019 r.

(piątek)

godz. 9:00

biologia - poziom podst., rozszerzony (180 min. )

Pracownia Kosmetyczna ul. Zaborska 2a-II piętro

godz. 14:00

WOS – poziom podst., rozszerzony (180 min. )

Pracownia Kosmetyczna ul. Zaborska 2a-II piętro

13 maja 2019 r.

(poniedziałek)

godz. 9:00

chemia – poziom podst., rozszerzony (180 min. )

Pracownia Kosmetyczna ul. Zaborska 2a-II piętro

14 maja 2019 r.

(wtorek)

godz. 9:00

j. niemiecki – poziom podstawowy (120 min. )

Pracownia Kosmetyczna ul. Zaborska 2a-II piętro

godz. 14:00

j. niemiecki – poziom rozszerzony (150 min. )

Pracownia Kosmetyczna ul. Zaborska 2a-II piętro

15 maja 2019 r.

(środa)

godz. 9:00

geografia – poziom podst., rozszerzony (180 min)

Pracownia Kosmetyczna ul. Zaborska 2a-II piętro

20 maja 2019 r.

(poniedziałek)

godz. 14:00

historia – poziom podstawowy, rozszerzony (180 min. )

Pracownia Kosmetyczna ul. Zaborska 2a-II piętro

4 lipca 2019 r. – data ogłoszenia wyników egzaminu, wydania świadectw dojrzałości w szkołach

Terminy egzaminu maturalnego  poprawkowego w 2019 r. :

- część pisemna -  20 sierpnia 2019 r., godz. 9:00

 - część ustna –   20-21 sierpnia 2019 r.

11 września 2019 r. – data ogłoszenia wyników egzaminu, wydania świadectw dojrzałości       w szkołach

 

PRZYBORY NA EGZAMIN MATURALNY – MAJ 2019

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Rysunki jeżeli trzeba je wykonać  - zdający wykonuje długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

PRZEDMIOT

PRZYBORY

biologia

linijka, kalkulator prosty,

chemia

linijka, kalkulator prosty

geografia

linijka, kalkulator prosty, lupa

historia

lupa

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny- zapewnia szkoła

matematyka

linijka, cyrkiel, kalkulator prosty

wiedza o społeczeństwie

kalkulator prosty

  798 299 599

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  Ziaja Polska Izba Firm Vipera ProGrupa SketchUp
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.