Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO - maj 2019 r.

4 marca 2019

Część ustna egzaminu maturalnego :

- język polski – od 9 do 22  maja 2019 r. – nowa formuła egzaminu - odpowiedź na pytania z wybranego zestawu

- język  obcy nowożytny -  od 6 do 25  maja 2019 r.

Część pisemna egzaminu maturalnego

6 maja 2019 r.

(poniedziałek)

godz. 9:00

j. polski – poziom podst. (170 min. )

godz. 14:00

j. polski – poziom rozszerzony ( 180 min. )

7 maja 2019 r.

(wtorek)

godz. 9:00

matematyka – poziom podst. (170 min. )

8 maja 2019 r.

(środa)

godz. 9:00

j. angielski – poziom podst. (120 min. )

godz. 14:00

j. angielski – poziom rozszerzony (150 min. )

9 maja 2019 r.

(czwartek)

godz. 9:00

matematyka – poziom rozszerzony (180 min. )

10 maja 2019 r.

(piątek)

godz. 9:00

biologia - poziom podst., rozszerzony (180 min. )

godz. 14:00

WOS – poziom podst., rozszerzony (180 min. )

13 maja 2019 r.

(poniedziałek)

godz. 9:00

chemia – poziom podst., rozszerzony (180 min. )

14 maja 2019 r.

(wtorek)

godz. 9:00

j. niemiecki – poziom podstawowy (120 min. )

godz. 14:00

j. niemiecki – poziom rozszerzony (150 min. )

15 maja 2019 r.

(środa)

godz. 9:00

geografia – poziom podst., rozszerzony (180 min)

20 maja 2019 r.

(poniedziałek)

godz. 14:00

historia – poziom podstawowy, rozszerzony (180 min. )

4 lipca 2019 r. – data ogłoszenia wyników egzaminu, wydania świadectw dojrzałości w szkołach

Terminy egzaminu maturalnego  poprawkowego w 2019 r. :

- część pisemna -  20 sierpnia 2019 r., godz. 9:00

 - część ustna –   20-21 sierpnia 2019 r.

11 września 2019 r. – data ogłoszenia wyników egzaminu, wydania świadectw dojrzałości       w szkołach

 

PRZYBORY NA EGZAMIN MATURALNY – MAJ 2019

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Rysunki jeżeli trzeba je wykonać  - zdający wykonuje długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

PRZEDMIOT

PRZYBORY

biologia

linijka, kalkulator prosty,

chemia

linijka, kalkulator prosty

geografia

linijka, kalkulator prosty, lupa

historia

lupa

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny- zapewnia szkoła

matematyka

linijka, cyrkiel, kalkulator prosty

wiedza o społeczeństwie

kalkulator prosty

Zobacz także