Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

WYKAZ PRZYBORÓW NA EGZAMIN - styczeń 2019

7 stycznia 2019

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych na egzamin zawodowy  - styczeń 2019 r.

 

CZĘŚĆ PISEMNA

 

 Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz kalkulator prosty.

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

 

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

A.36

AU.36

Prowadzenie rachunkowości

kalkulator prosty*

A.65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

kalkulator prosty*

A.61

AU.61

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

 

---------------------------

 

A.65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

kalkulator prosty*

A.68

Obsługa klienta w jednostkach administracji

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

E.14

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

-----------------------------------

E.13

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

-----------------------------------

R.26

Wykonywanie kompozycji florystycznych

-----------------------------------

MS.12

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

MS.04

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

-----------------------------------

 

 

 

Zobacz także